21 april 2020

Laura Broekaert

 Ik ben Laura, een vrolijke voetballende kine-studente met rosse krulletjes met een passie voor Finland sinds mijn erasmus daar begin dit academiejaar.

Programma

  • Lesopnames van de theoretische lessen
  • Het aantal snijzaal uren zo hoog mogelijk houden
  • Infrastructuur verbeteren/aanpassen aan groepsgrootte: auditoria (ik denk dan bv. aan Aud 3-5 Ledeganck, Aud I UZ, Aud A1 Sterre S9), bibcapaciteit, cafetariacapaciteit, praktijklokalen en -materiaal …
  • Groepsgrootte voor practica zo klein mogelijk houden om de leermogelijkheid te garanderen

Motivatie en ervaring

  • Jaarverantwoordelijke
  • OC-lid (opleidingscommissie)
  • Secretaris & ondervoorzitter ad interim SRK (studentenraad kine)
  • Hopelijk binnenkort ook lid van de Faculteitsraad om de belangen van al de studenten aan onze faculteit te verdedigen