21 april 2020

Mauro Van den Ende

Mijn plan B voor het ingangsexamen was mij inschrijven in het Conservatorium (Brussel) – afdeling musical … Misschien maar best dat ik deze optie niet nodig heb gehad!

Programma

  • Alle faciliteiten voor de studenten op onze faculteit meer in de kijker zetten (reservering van lokalen, toegankelijkheid van PC’s, recreatie …).
  • Toegankelijkheid van de faculteit voor studentenverenigingen vergemakkelijken (organisatie van events op de campus, boekenverkoop …).
  • Lesopname-systeem verder uitwerken & blijven garanderen (vergemakkelijken voor studenten en professoren, eenduidigheid ‘Ufora’ …).
  • Recreatie voor studenten op de faculteit verder uitlichten (‘sportpas’ op het UZ Gent, toegang tot zwembad …).

Motivatie en ervaring

Hallo iedereen! Ik ben Mauro en zet mij naast mijn studies graag in voor de organisatie van allerlei events voor (én door) studenten! Met zowel een insteek uit het overkoepelende konvent van Gent (FK) als vanuit de vereniging der studenten geneeskunde (VGK), hoop ik mee de noden en wensen van alle studenten op onze faculteit te kunnen verdedigen!

  • Stuurgroep Sportaangelegenheden, Dienst StudentenVoorzieningen (DSV), UGent (2018 – 2020)
  • Vlaamse Geneeskundige Kring (2019 – 2020)
  • Verantwoordelijke Run & Animation, Comité 12Urenloop (2019)
  • Faculteitenkonvent Gent (2018 – 2019)