8 november 2015

Student Research Symposium (SRS)

Het Student Research Symposium (SRS), vroeger Studenten Onderzoeks Symposium (SOS), is een posterwandeling georganiseerd door de facultaire Studentenraden Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen (StuGG) en Faculteit Farmacie (StuFF). Sinds 2018 werkt ook de Faculteit van Diergeneeskunde hieraan mee.

Het SRS richt zich op twee verschillende doelgroepen. Enerzijds willen wij thesis-, doctoraats- en honours programme studenten de kans geven om hun onderzoek, casus of project aan de hand van een poster voor te stellen. Anderzijds willen we studenten uit de bachelor- en masterjaren warm maken voor wetenschappelijk onderzoek, respectievelijk voor het kiezen van een thesisonderwerp of de keuze voor een doctoraat. Een jury beoordeelt de posters en kiest per categorie een winnaar uit. Naast de posterwandeling organiseren we ook enkele voordrachten van toponderzoekers en andere bekende gezichten.

Op 20 april 2017 ging het SOS voor de eerste maal door samen met de facultaire Research Days.

Studenten Onderzoek Symposium doorheen de jaren…

SOS 2015
Gastsprekers: Minister Maggie De Block en prof. dr. Piet Hoebeke

SOS 2016
Gastsprekers: staatssecretaris Elke Sleurs en prof. dr. Tessa Kerre

SOS 2017
Gastsprekers: directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid Pedro Facon en prof. dr. Petra De Sutter

Beste posters:
– Honours Programme:

  • Lander Heyerick, The search for predictors of response for vagus nerve stimulation

Masterproef:

  • Sarah de Jager, Apnea trained athletes: rather marine mammals than humans?

Doctoraat:

  • Bram Van Den Eeckhout, IL-1β AcTakines: new adjuvants in vaccination

Alle posters: Abstractenboek
Foto’s vind je hier

SOS 2018
Gastspreker: Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Jo Vandeurzen

Beste posters:
– Honours Programme:
– Masterproef:
– Doctoraat:

SRS 2019
Gastspreker: CEO Living Tomorrow & Tomorrowlab Joachim De Vos

Beste Posters:
– Honours Programme:

– Masterproef:

– Doctoraat:

– Eervolle vermeldingen:

Foto’s vind je hier