23 maart 2020

Stuver2020: Faculteitsraad

Bekijk de kandidaten hier!
Stemmen kan hier!

Tijdens de tweejaarlijkse stuververkiezingen worden naast enkele centrale mandaten ook de studenten verkozen die mogen zetelen in de Faculteitsraad (FR). Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen worden er 13 kandidaten verkozen waarvan minstens 5 met het minderheidsgeslacht. Als verkozen FR-stuver beslis je mee over zaken zoals opleidingshervormingen, examenroosters, aanstelling van lesgevers, etc. Zo zorg je erover dat de mening van de studenten gehoord wordt bij alle bepalingen die hen affecteren.

Belangrijk: Om de gehele studentenpopulatie gefundeerd te kunnen vertegenwoordigen is het cruciaal dat FR-stuvers in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op de vergaderingen van StuGG, waar alle verschillende opleidingen vertegenwoordigd zijn. Hier kunnen we alle actuele onderwerpen gezamenlijk bespreken, om zo tot de beste oplossing te komen voor àlle studenten.

Voor vragen over de Faculteitsraad kan je steeds terecht bij het StuGG-bestuur, of mailen naar info@stugg.be. Indien je je kandidaat wil stellen kan dat van 30 maart t.e.m. 3 april via deze link. Stemmen zal mogelijk zijn tussen 27 en 30 april. De verkiezingen worden georganiseerd door de Gentse Studentenraad, voor praktische vragen kun je steeds bij hen terecht via stuver2020@gentsestudentenraad.be, of raadpleeg de stuver2020 site.

Naast de verkiezingen voor de Faculteitsraad zijn er ook verkiezingen voor de Raad van Bestuur en de Sociale Raad, twee van de hoogste centrale organen van de UGent. Meer info daarover vind je hier.