8 november 2015

Vertegenwoordiging

 

Het StuGG werkt overkoepelend over de verschillende opleidingsgebonden studentenraden en ondersteunt hen zowel inhoudelijk als praktisch.

  • Biomedische Wetenschappen (BSR)
  • Logopedische en audiologische wetenschappen (Stula)
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (SRK)
  • Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (HILO)
  • Geneeskunde (SWOP)
  • Tandheelkunde (StuDent)
  • Master in de verpleeg- en vroedkunde, Master in management en beleid, Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering, Master in Ergotherapeutische wetenschappen (SMS)

Het StuGG zetelt eveneens in de GSR (Gentse StudentenRaad) om daar de belangen van de studenten van onze faculteit te verdedigen. In de GSR worden grotere thema’s besproken zoals het aanbod in de resto’s, spreiding van de examens, huurprijzen, tweejarige masters…  Zo kunnen we het beleid aan de UGent, de Stad Gent en de Vlaamse Overheid beïnvloeden.