19 april 2020

Kandidaten Faculteitsraad (Fac. Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen) 2020-2022

Klik op de naam van een kandidaat om meer over hem/haar te weten te komen!

Stemmen kan hier.

Tandheelkunde

Jordy Van den Bempt

Als jullie allemaal een tandje bijsteken en op me stemmen, dan beloof ik geen flauwe woordspelingen meer te maken in de groepsgesprekken 🙂

Programma

 • Consensus vinden tussen lesgever en student omtrent het gebruik van lesopnames
 • Uitbreiden van de online leermogelijkheden
 • Communicatie tussen UGent & student verbeteren
 • Wensen en behoeften van studenten verdedigen zowel op vlak van opleiding als sociaal/mentaal
 • Meer plaats in de bib (of alternatieven) en refters!

Lucas Ongenae

Een compleet irrelevante douchegedachte: Als je in een net een gat maakt, zitten er minder gaten in je net.

Programma

 • Vlottere communicatie naar studenten toe, bv. met StuGG-Uforapagina
 • Overlap tussen vakken vermijden
 • Lesopnames voor elke student

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Laura Broekaert

Ik ben Laura, een vrolijke voetballende kine-studente met rosse krulletjes met een passie voor Finland sinds mijn Erasmus daar begin dit academiejaar

Programma

 • Lesopnames van theoretische lessen
 • Het aantal snijzaal uren zo hoog mogelijk houden
 • Capaciteit van auditoria, bib, cafetaria, praktijk-en materiaallokalen verbeteren/aanpassen aan groepsgrootte
 • Groepsgrootte voor practica zo klein mogelijk houden om de leermogelijkheid te garanderen

Julie Segers

Mijn favoriete movie quote: Thaaaaat’s IT! I’ve had it with you and your emotional constipation! – Tantor tegen Terk, Tarzan

Programma

 • Steeds aanwezig blijven en inzetten op lessen on campus
 • Inzetten op online lesmateriaal ter ondersteuning lessen/leerstof en niet lesvervangend
 • Tijdig online zetten van lesmateriaal
 • Streven naar voldoende ruimten voor theoretische en praktijklessen en studieplaatsen
 • Voldoende begeleiding en materiaal tijdens praktijklessen

Biomedische wetenschappen

Robrecht De Baere

Marc Van Ranst is sinds kort mijn grote voorbeeld <3

Programma

 • Inzetten op uitbreiding faculteitsbib en lunchfaciliteiten
 • Internetverbinding problemen aanpakken
 • Sportaanbod faculteit promoten
 • Waken over organisatie van lessen en andere onderwijsactiviteiten
 • Een spreekbuis zijn voor ALLE studenten

Ruxandra Bighiu

Ik ben trotse plant-mom van 17 plantjes!

Programma

 • Huidige staat van auditoria aankaarten
 • Meer plaatsen om te studeren
 • Zorgen dat meningen, bekommernissen en ideeën worden gehoord

Maja Van Bouchaute

In mijn vrije tijd kan ik mijn energie en creativiteit kwijt als vrijwilliger in Bloemenstad, wij organiseren kampen en vakanties voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.  Ook zing ik ontzettend graag maar klink ik spijtig genoeg zo vals als een kat.

Programma

 • Meer plaats voor studenten om te zitten/studeren 
 • Betere en vlottere communicatie tussen de faculteit en studenten 
 • De technologie van de lesopnames en de algemene staat van de auditoria verbeteren 
 • De mening van ALLE studenten vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat ze gehoord worden

Jarne Ghijsels

Programma

 • Zorgen dat er genoeg plek is om op de campus te kunnen studeren
 • Inzetten op communicatie ter zake mentaal welbevinden

Geneeskunde

Roselynn De Roeck

Ik kan soms wel eens een zotte doos zijn, zeker als animator bij Kazou en op het speelplein 🙂

Programma

 • Meer aandacht en initiatieven voor mentaal welzijn
 • Verdere uitbouw van lesopname/livestream-systeem
 • Circulatieplan en afspraken omtrent fietsenstallingen duidelijker aanbrengen
 • Last but not least, het menuscherm in de cafetaria: menuscherm minder snel veranderen!

Serhat Yildirim

Dag allen! Recent vroeg iemand me “door wat ben jij gefascineerd?” Wel, eerlijk: door mensen op een fiets met een mondmasker, maar zonder fietshelm. Vind ik zeer boeiend! Goed, serieus nu: ik ben Serhat Yildirim, student geneeskunde, en daarnaast geëngageerd! 

Programma

 • Vragenlijst (mentaal) welzijn: op basis van antwoorden oplossingen bieden
 • Verder zetten en uitbreiden lesopnames
 • Garanderen studentenrechten
 • Garanderen van voldoende studieruimtes, cafetaria, ontspanruimtes, etc. bij de vernieuwingen in het UZ Gent
 • Meer samenwerking tussen opleidingsgebonden en facultaire studentenraad om samen één team te vormen.

Victor Maes

Serhat Yildirim vindt mijn foto wel chaud, u ook?

Programma

 • Vlotte en open communicatie tussen studenten en faculteit
 • Behoud van en uitbreiding digitale lesvormen
 • Enquête over mentaal welzijn omzetten naar praktisch uitvoerbare tips

Alegria Ferri Perez

Met mijn Spaanse achtergrond, ben ik soms geen katje om zonder handschoenen aan te pakken (zeker niet als ik ergens voor ga (lees: als ik jullie mening mag vertegenwoordigen!))

Programma

 • Staat van auditoria aanpakken
 • Belang van lesopnames blijven verdedigen
 • Capaciteit leer-, eet- en praktijkruimtes vergroten
 • Mentale welzijn van studenten uit elke opleiding ondersteunen

Jana Dewulf

Jullie kennen me waarschijnlijk beter als het kotplantje uit de paasshow!

Programma

 • Focus op mentaal welzijn
 • Meer plaats in bib – cafetaria
 • Behoud en verbetering van lesopnames
 • Croques en worstebroodjes terug in de cafetaria!

Mauro Van den Ende

Mijn plan B voor het ingangsexamen was mij inschrijven in het Conservatorium (Brussel) – afdeling musical … Misschien maar best dat ik deze optie niet nodig heb gehad!

Programma

 • Faciliteiten voor studenten in de kijker zetten
 • Toegankelijkheid van de faculteit voor studentenverenigingen vergemakkelijken
 • Lesopname-systeem verder uitwerken & blijven garanderen
 • Recreatie voor studenten op de faculteit verder uitlichten

Karolina Pisarek

Ik zeg al jarenlang dat ik wil meedoen met de 10 Miles, en quarantaine is het ideale moment om dat trainingsschema op te pikken! En het hier vermelden zorgt ervoor dat ik er nu echt aan gebonden ben 😉

Programma

 • Mentaal welzijn van bachelorstudenten op de kaart brengen
 • Betere bezetting van auditoria: grote groepen prioritair in grotere auditoria
 • Promoten van studiebevordering (o.a. Blits sessies)
 • De temperatuur in de auditoria aankaarten

Matthias Hautekeete

Houd altijd een lege fles water bij de hand voor als je geen dorst hebt. 

Programma

 • Garantie en verbetering van kwaliteit van de lesopnames
 • Interactieve livestreams (polls, chat etc.)
 • Beter terugkoppelen van Faculteitsraad naar studentenraden om onderling meer samen te werken