8 november 2015

Structuur

Op de vergaderingen van StuGG worden de verschillende opleidingsgebonden studentenraden vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook de stuvers in de Faculteitsraad een onderdeel van StuGG. In de Faculteitsraad worden onder andere beslissingen gemaakt over de algehele organisatie van onderwijs aan de Faculteit en het is dan ook cruciaal dat studenten hier een stem in krijgen. Gezien dit het hoogste bestuursorgaan aan de Faculteit is, dienen de stuvers in de Faculteitsraad verkozen te worden tijdens de tweejaarlijkse stuververkiezingen. Daarnaast stuurt StuGG ook vertegenwoordigers naar verschillende kleinere commissies aan onze Faculteit (zie hieronder). Op deze manier is StuGG niet alleen op de hoogte van alle ontwikkelingen aan de Faculteit, maar kan ook verzekerd worden dat de ideeën & problemen die besproken worden op onze vergaderingen bij de juiste instanties terecht komen.

StuGG zetelt eveneens in de GSR (Gentse StudentenRaad) om daar de belangen van de studenten van onze faculteit te verdedigen. In de GSR worden grotere thema’s besproken zoals het aanbod in de resto’s, spreiding van de examens, huurprijzen en duurzaamheid.  Zo kunnen we het beleid aan de UGent, de Stad Gent en de Vlaamse Overheid beïnvloeden.

Samenvatting opleidingsgebonden studentenraden:

Enkele Commissies: