Over StuGG

StuGG bestaat uit een enthousiaste groep studentenvertegenwoordigers (Stuvers) die klaarstaan voor hun medestudenten en iets willen betekenen voor hun faculteit. Op de vergaderingen van StuGG worden de verschillende opleidingsgebonden studentenraden vertegenwoordigd. Daarnaast zetelen er ook Stuvers in de Faculteitsraad. Hier worden o.a. beslissingen gemaakt over de algehele organisatie van onderwijs aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Het is dan ook cruciaal dat studenten hier gehoord worden. Gezien dit het hoogste bestuursorgaan aan onze faculteit is, dienen de Stuvers in de Faculteitsraad verkozen te worden tijdens de tweejaarlijkse Stuververkiezingen. Bovendien stuurt StuGG ook vertegenwoordigers naar verschillende kleinere commissies aan onze faculteit (zie hieronder). Op deze manier is StuGG niet alleen op de hoogte van alle ontwikkelingen aan de faculteit, maar kan ook verzekerd worden dat de ideeën & problemen die besproken worden op onze vergaderingen bij de juiste instanties terechtkomen.

StuGG zetelt eveneens in de Gentse Studentenraad (GSR) om daar de belangen van de studenten van onze faculteit te verdedigen. In de GSR worden grotere thema’s besproken zoals het aanbod in de resto’s, spreiding van de examens, huurprijzen en duurzaamheid. Zo kunnen we het beleid aan de UGent, de Stad Gent en de Vlaamse Overheid beïnvloeden.

De opleidingsgebonden studentenraden:

Enkele Commissies: