Leden Faculteitsraad

Tijdens de tweejaarlijkse stuververkiezingen worden naast enkele centrale mandaten ook de studenten verkozen die mogen zetelen in de Faculteitsraad (FR). Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen worden er 13 kandidaten verkozen waarvan minstens 5 met het minderheidsgeslacht. Als verkozen FR-stuver beslis je mee over zaken zoals opleidingshervormingen, examenroosters, aanstelling van lesgevers, etc. Zo zorg je erover dat de mening van de studenten gehoord wordt bij alle bepalingen die hen affecteren.

Belangrijk: Om de gehele studentenpopulatie gefundeerd te kunnen vertegenwoordigen is het cruciaal dat FR-stuvers in de mate van het mogelijke aanwezig zijn op de vergaderingen van StuGG, waar alle verschillende opleidingen vertegenwoordigd zijn. Hier kunnen we alle actuele onderwerpen gezamenlijk bespreken, om zo tot de beste oplossing te komen voor ├álle studenten.

Voor vragen over de Faculteitsraad kan je steeds terecht bij het StuGG-bestuur, of mailen naar info@stugg.be.