Student Research Symposium (SRS)

Het Student Research Symposium (SRS), vroeger Studenten Onderzoeks Symposium (SOS), is een posterbeurs georganiseerd door de facultaire Studentenraden Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen (StuGG) en Faculteit Farmacie (StuFF). Sinds 2018 werkt ook de Faculteit van Diergeneeskunde hieraan mee.

Het SRS richt zich op twee verschillende doelgroepen. Enerzijds willen wij thesis-, doctoraats- en honours programme studenten de kans geven om hun onderzoek, casus of project aan de hand van een poster voor te stellen. Anderzijds willen we studenten uit de bachelor- en masterjaren warm maken voor wetenschappelijk onderzoek, respectievelijk voor het kiezen van een thesisonderwerp of de keuze voor een doctoraat. Een jury beoordeelt de posters en kiest per categorie een winnaar uit. Naast de posterbeurs organiseren we ook enkele voordrachten van toponderzoekers en andere bekende gezichten.

Op 20 april 2017 ging het SRS voor de eerste maal door samen met de facultaire Research Days.

Student Research Symposium doorheen de jaren…

SRS 2015
Gastsprekers: Minister Maggie De Block en prof. dr. Piet Hoebeke

SRS 2016
Gastsprekers: staatssecretaris Elke Sleurs en prof. dr. Tessa Kerre

SRS 2017
Gastsprekers: directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid Pedro Facon en prof. dr. Petra De Sutter

Beste posters:
– Honours Programme:

Lander Heyerick, The search for predictors of response for vagus nerve stimulation

Masterproef:

Sarah de Jager, Apnea trained athletes: rather marine mammals than humans?

Doctoraat:

Bram Van Den Eeckhout, IL-1β AcTakines: new adjuvants in vaccination

SRS 2018
Gastspreker: Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Jo Vandeurzen

SRS 2019
Gastspreker: CEO Living Tomorrow & Tomorrowlab Joachim De Vos

Beste Posters:
– Honours Programme:

Jannes Gavel, Radiosynthesis of [18F] (2S,4R)-4-fluoroglutamine, a PET-tracer for imaging the in-house developed orthotopic F98 glioblastoma rat model.

– Masterproef:

Magalie Plovyt, Towards Bioprinting of a Vascularised 3d Construct

– Doctoraat:

Ann Mertens, Transcranial magnet stimulation as a tool for the evaluation of neuromodulatory effects of transcutaneous vagus nerve stimulation: a study protocol

– Eervolle vermeldingen:

Tibbe D’Hooge, Novel defects in collagen XII and VI expand the mixed Myopathy/Ehlers-Danlos syndrome spectrum and lead to variant-specific alterations in the extracellular matrix

Céleste Van der Schueren, Lack of adequate reporting of pre-analytical variables in RNA based liquid biopsy studies hampers quality assessment and replication

SRS 2022

Gastspreker:

Beste Posters:

– Honours Programme: nog niet bekend

– Masterproef:

Debisschop Aliona, Development of a bispecific nanobody targeting cytotoxic T lymphocytes for the elimination of HIV infected cells

Van Acker Emmely, Importance of extensive, longitudinal vestibular follow-up for children with congenital cytomegalovirus infection

– Doctoraat:

Van hoorde Sander, Comparative analysis of Stx2e secretion in Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) field strains from swine